Algemene voorwaarden


Het gebruik van deze website betekent dat u zich als bezoeker akkoord verklaart met onderstaande (gebruiks)voorwaarden. Informatie en/of beeldmateriaal op deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven in welke vorm dan ook en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, tenzij voorafgaande toestemming van Terra Vitis Wine Company B.V. is ontvangen.

U als gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Terra Vitis Wine Company B.V. en/of haar leveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen (in) aan te brengen of te gebruiken. Alle merken en namen zijn in en buiten de Benelux merkenrechtelijk beschermd, ook indien niet voorzien van het ®-symbool.

Informatie/gegevens
Terra Vitis Wine Company B.V. streeft er naar om de informatie op de website(s) zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. Terra Vitis Wine Company B.V. en haar leveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie. Hieronder tevens begrepen, prijsstellingen, die significant onjuist zijn. Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan kunt u ons hierop attenderen. Terra Vitis Wine Company B.V. en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief (gevolg)schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van Terra Vitis Wine Club website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.
Terra Vitis Wine Company B.V. is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien Terra Vitis Wine Company B.V. gewaarschuwd werd voor zulke schade. Terra Vitis Wine Company B.V. en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige compensatie. Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Terra Vitis Wine Company B.V. zijn. Terra Vitis Wine Company B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Auteursrecht
Op de inhoud en vormgeving van alle uitingen van Terra Vitis Wine Company B.V. ongeacht de drager (hieronder begrepen de internetsite www.terravitiswineclub.nl ) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Terra Vitis Wine Company B.V. Beeld en/of portretrecht en/of woordrecht kunnen (ook) van toepassing zijn.

Hergebruik
Het is niet toegestaan teksten en slogans , opgenomen in POS materiaal van de Terra Vitis Wine Company B.V. te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Linken
Linken en verwijzen naar pagina’s van Terra Vitis Wine Company B.V. op internet is in beginsel toegestaan, zover betreffende pagina’s op onze website beschikbaar zijn, dan wel blijven. Deze linken zijn vrijblijvend en volledig voor risico van degene die één of meerdere link(-en) aanbrengt.

Anti spam policy
Terra Vitis Wine Company B.V. en haar reclamebureau voeren een anti-spam policy om zo te voorkomen dat het netwerk of server gebruikt wordt voor het versturen van spam of het hosten van via spam gepromote websites. Onze website bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacy wetgeving.

Privacy statement
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens waarmee u zich registreert op deze website. Het gebruik van cookies is uitsluitend om de website goed te kunnen laten werken. Wij gebruiken deze gegevens niet voor eigen analyse, evenmin verstrekken wij uw gegevens aan derden.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij maken gebruik van functionele cookies en en er wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Cookie Opslagperiode Functie
ASP.NET_SessionId Sessie Deze site maakt gebruik van sessie cookies. Dit zijn cookies die meteen verwijderd worden zodra u de website verlaat. Wij gebruiken deze cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Google Analytics
(__utma, __utmb, __utmc, __utmz)
 
__utma: 2 jaar
__utmb: 30 minuten

__utmc: sessie
__utmz: 6 maanden
 

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Met deze cookies krijgt Onetomarket inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Onetomarket de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Onetomarket kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
civicAllowCookies 3 maand Cookie Control cookies. Deze cookies worden ingesteld om voorkeuren te onthouden met betrekking tot cookies.

Disclaimer
De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de website(s) van de Terra Vitis Wine Company B.V.
Evenmin is zij aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. En is zij nooit tot enige schadevergoeding gehouden indien de website niet beschikbaar of toegankelijk is.

Contact
Terra Vitis Wine Company B.V. E-mail: info@terravitis.nl
of telefonisch: 088-1002300
 
Terra Vitis